Ormbett

Ormbett 

Info om huggormsbett

Huggormsbett är allvarliga och kan vara livshotande. Stället för bettet svullnar kraftigt och giftet påverkar hjärtat och andra inre organ vilket kan leda till hjärtarrytmi, cirkulationssvikt och/eller organsvikt. Hur kraftiga symptom det bitna djuret utvecklar beror mycket på hur stor mängd gift, ormen injicerat vid bettet och individens egna motståndskraft.

 

Om ditt djur blir bitet ska du:

  • Hålla djuret lugnt i stillhet och låta det röra sig så lite som möjligt. Om möjligt bör du bära djuret. Om djuret är för tungt för att bäras skall det förflyttas lugnt och långsamt.
  • Inte manipulera bettstället på något sätt, med exempelvis bandageomläggning eller nedkylning. (De punkterna är viktiga för att förhindra spridning av giftet)
  • Uppsöka veterinär omgående för undersökning och behandling.

 

Det vanligaste symtomet vid ormbett är en kraftig, ömmande, svullnad kring bettstället. Katter blir oftast bitna i en framtass och hundar kring nosen. Hästar blir oftast bitna i mulen eller tungan. Beroende på mängden gift som har injicerats och individens motståndskraft varierar de övriga symtomen och i värsta fall kan djuret hamna i chock. Kontakta alltid närmsta veterinär om ni misstänker att ert djur har blivit bitet. 

Kortisonbehandling vid huggormsbett är inte ett motgift. Kortisonet minskar svullnaden kring bettstället och ger ett något förbättrat allmäntillstånd. Kortisonbehandling medför vissa biverkningar och kan även förstärka biverkningar från andra läkemedel. Nya rön visar dessutom att kortisonbehandling inte ger någon förbättrad överlevnad jämfört med fall som inte kortisonbehandlas. Om det är en lång resväg till veterinären, mer än 2 timmar, kan det vara motiverat att behandla djuret med kortison. Detta bör inte ske rutinmässigt utan efter kontakt med veterinär. Om djuret tidigare har haft en kraftig/livshotande allergisk reaktion mot något, vilket är ovanligt, kan det vara motiverat att djurägaren har kortison hemma för akutbehandling.

 

Hos veterinären

Hos oss undersöks djuret för bedömning av vilken behandling som skall sättas in. Blodprov tas för att se hur kraftigt giftet påverkat blodbild, och organ, så som lever och njurar. Djuret får i första hand smärtstillande mediciner samt vätska intravenöst för att stödja cirkulationen. Om djuret är kraftigt påverkat ges behandling med ormgiftantiserum, och/eller annan behandling efter behov. Väl hemma från en kortare eller längre klinikvistelse skall djuret hållas i strikt vila i en till fyra veckor beroende på hur sjukt det varit. Vanligtvis rekommenderas även återbesök för kontroll av hjärta, blodbild, lever och njurar efter en viss tid.

Ring oss gärna om du är på väg in med ditt ormbitna djur.

 

I klippet nedan ser ni även vår veterinär tala om vad man ska tänka på vid ormbett. 

Se klippet här

Såhär fungerar ett besök hos oss

Din första kontakt är med oss i receptionen

Mer om receptionen

I behandlingsrummet förbereds ditt djur

Mer om behandlingar

Sedan slussas ditt djur in till rätt operationssal

Mer om operationer

Efter besöket kan vi göra en direktreglering med ditt försäkringsbolag

Mer om betalningen

Våra tre senaste nyheter

Nu medverkar vi i Veterinärerna! Spana in de senaste avsnitten här!  ››

Nyhetsarkiv

 

 

svenskdjursjukvard sigill 2018Medlem i Svensk Djursjukvård

 

 

 © 2017 VASBYVET.SE ALL RIGHTS RESERVED