Nu möter vi efterfrågan på rehabilitering

Hundrehabilitering 

Vi erbjuder rehabilitering för er hund och katt, både i friskvårdssyfte samt efter operation eller annan behandling då de kan hända att läkningen inte alltid sker automatiskt och smärtfritt. Rehabilitering är ett sätt att underlätta hela läkningsprocessen och förebygga problem och framtida skador. Till vår hjälp har vi fina lokaler med bland annat en water walker- anläggning, laserbehandling och vibrationsplatta.

Våra aktuella rehabtider är: Onsdagar 14.30-21.00 & fredagar 10.00-16.30.

Vi erbjuder även seniorträning till våra äldre individer. 

Då ger vi er hund träning i friskvårdssyfte för att hjälpa den att få bättre förutsättningar på äldre dar, samt om ''olyckan är framme'' klara en operation mycket bättre om konditionen är god.

 Vi ser även till så att en rehabiliteringsplan görs efter utskrivning och att er hund får en fullständig eftervård. Med hjälp av Rehab kan hunden eller katten genom träning få tillbaka så mycket som möjligt av den kapacitet den hade före behandlingen. Om behov finns får ditt djur använda olika slags hjälpmedel som bidrar till en lyckad rehabilitering. Det finns många typer av rehab och vilken som väljs avgörs av vilken skada eller sjukdom djuret drabbats av.

För tjänstehundar, avelshundar och andra hundar som utför arbetsuppgifter och varit sjuka en längre tid går det att få veterinärintyg som kan ge dig rätt till försäkringsersättning. Merparten av alla hundar som rehabiliteras och tränats på rätt sätt kommer förhoppningsvis att klara sina arbetsuppgifter igen.

I de fall där det är frågan om en arbetsinriktad rehabilitering är det nödvändigt att göra en rehabiliteringsutredning. Med utgångspunkt från den avgör vi vilken status hunden har och därmed hur rehabiliteringen ska läggas upp. I detta sammanhang är det viktigt att betona att vi självfallet tar hänsyn till hundens totala situation, och om planen verkar lämplig att genomföra eller inte, sett ur hundens individuella perspektiv.

 

Såhär fungerar ett besök hos oss

Din första kontakt är med oss i receptionen

Mer om receptionen

I behandlingsrummet förbereds ditt djur

Mer om behandlingar

Sedan slussas ditt djur in till rätt operationssal

Mer om operationer

Efter besöket kan vi göra en direktreglering med ditt försäkringsbolag

Mer om betalningen

Våra tre senaste nyheter

Nu medverkar vi i Veterinärerna! Spana in de senaste avsnitten här!  ››

Nyhetsarkiv

 

 

svenskdjursjukvard sigill 2018Medlem i Svensk Djursjukvård

 

 

 © 2017 VASBYVET.SE ALL RIGHTS RESERVED